EHLİBEYT

Ehlibeyt kimdir ve anlamı nedir?

Ehlibeyt kelimesinin sözlük anlamı ev halkıdır (ailedir).  İslami literatürde (deyimde) ise kisa (eba) ehline verilen addır. Hz. Muhammed, İmam Ali, Hz. Fatıma, İmam Hasan ve İmam Hüseyin inen ehlibeyt ayetinin muhataplarıdır. O gün hayatta olmayan daha sonra İmam Hüseyin’in soyundan gelen 9 imam ehlibeyte dahildir. Böylece Ehlibeyt (a.s.) 14 kişidir. Bunlar peygamber efendimiz Hz. Muhammed, Hz. Fatıma ve 12 imamdır. Bu mukaddes insanlara 14 masum da denilmektedir. Birçok İslami kaynakta ehlibeyt ayetinin inme sebebi Sahihi Müslim’de de geçtiği gibi şöyle yer almaktadır: “Bir gün peygamber efendimiz eşlerinden Ümmü Seleme’nin evinde idi ve Yemen’den kendisine hediye edilen cübbeyi istedi. O cübbeyi üzerine örttü. Torunları Hz. Hasan ve Hz. Hüseyin eve geldiler. Torunlarını, resulullah cübbesinin altına aldı. Daha sonra kızı Hz. Fatıma’yı da o cübbenin altına çağırdı. Hz. Ali’nin de cübbenin altına girmesini istedi. Resulullah (s.a.a) cübbeyi kendisiyle beraber bu 5 kişinin üzerine örterek ellerini kaldırıp şöyle dua etti: “Allah’ım bunlar benim ehlibeytimdir. Bunları tertemiz kıl.” Yüce Allah resulullahın bu duasını kabul buyurdu ve ehlibeytin hakkında Ahzap suresi 33. ayeti kerimede geçen “Ey ehli beyt! Allah sizden her türlü kiri gidermek ve sizi tertemiz, pampak yapmak istiyor.” Tathir Ayeti (Ehlibeyt Ayeti) nazil kıldı. Orda bulunan peygamber efendimizin eşi Ümmü Seleme koşarak cübbenin köşesinden tutup altına girmek istedi ancak peygamber efendimiz buna izin vermedi. Efendimiz şöyle buyurdu: “Sen sonu hayırlı olan bir kadınsın ancak ehlibeytten değilsin. Bu ayeti kerime indiği zaman ehlibeyt üyelerinden sadece 5 kişi hayattaydı bunlar abanın altında olanlardır. Diğer 9 imam ise sonradan imam Hüseyin’in soyundan gelmiştir.

Ondört Masum kimlerdir?

      Hz. Muhammed (s.a.a.):

İsmi Muhammed’dir (s.a.a.).

Baba adı Abdullah’tır

Anne adı Amine’dir

Süt annesinin adı Halime’dir

Doğum yeri Mekke’dir

Künyesi Ebul Kasım

Bilinen diğer isimleri Ahmet ve Mustafa

Unvanı Hatemul Enbiya (son peygamber) ve Resulullahtır (s.a.a.)

Doğum tarihi Fil yılının rebiyülevvel ayının onyedisi cuma günüdür (Kaynak, Biharul Envar Cilt 15, sayfa 250) ve miladi takvime göre peygamberimizin doğum yılı 571 senesidir.

Peygamberliği doğumundan itibarendir ancak peygamberliğe resmen 40 yaşında başlamıştır. Fil yılının kırkıncı yılında recep ayının 27’sinde peygamberliğe mebus olmuştur.

Peygamberlik süresi 23 yıl sürmüştür, 13 yıl Mekke’de 10 yıl Medine’de geçmiştir.

Vahyin geldiği ilk yer Mekke şehrinin Nur dağında bulunan Hira mağarasıdır.

Vefatı ise hicretin 11. yılı sefer ayının 28’dir.

63 yıl ömrü olmuştur.

Medine’de vefat etmiştir ve bugün ki mukaddes türbesi defni olduğu kendi evidir.

Vefat sebebi yahudi bir kadının eliyle zehirlenmesi olmuştur.

Binlerce mucizesi vardır ancak peygamberliğinin her zaman mucizesi Kur-anı Kerim’dir.

       Hz. İmam Ali (a.s):

İsmi Ali’dir

Künyesi Ebul Hasan’dır

Lakabı Emirulmüminin, Heydar-ı Kerrar, Murtaza ve Esedullah (Allah’ın aslanı)’dır…

Baba adı Ebu Talip (İmran)

Anne Adı Fatıma (Esed kızı)

Doğum tarihi Fil yılının 30. senesi recep ayının onüçü cuma günüdür.

Doğumu ilahi bir mucize ile Allah’ın evi Kabe’yi Mükerreme’nin içinde olmuştur.

Makamı imamet ve velayettir.

İmamet süresi 30 yıl olmuştur ancak zahiri hükümeti 5 yıla yakın olmuştur.

Peygamberimizin kızı Hz. Fatıma ile evliliğinden 4 çocuğu olmuştur. Çocuklarının isimleri, İmam Hasan, İmam Hüseyin, Hz. Zeynep ve Ümmü Gülsüm’dür ve beşinci çocukları Muhsini ise Hz. Zehra aldığı darbe ile kaybetmiştir.

Ömrü 63 yıldır.

Şehadet sebebi Kufe mescidin de sabah namazında secde halinde iken başından aldığı zehirli kılıç darbesi olmuştur. Hicretin kırkıncı yılı ramazan ayının 19’u sabah namazında yaralanmış ve 21’in gecesinde mutahhar ruhunu Allah’a teslim etmiştir.

Katili Abdurrahman ibni Mülcemdir (Allah’ın laneti ona olsun).

Hz. Ali’nin mukaddes türbesi Irak’ın Necefül Eşref şehrindedir.

Hz. Fatımatül Zehra (s.a):

İsmi Fatıma’dır (s.a).

Künyesi Ümmü Ebihadır.

Lakapları Sıddıka, Raziye, Merziye, Zehra, Betül, Azra, Mubareke ve Tahiredir.

Baba adı Hatemul Enbiya Hz.Muhammed’dir (s.a.a.).

Anne adı Hz. Hatice’yi Kübra’dır (s.a.).

Doğum yeri Mekke’dir.

Doğum tarihi Biset’in ikinci yılı cemadüssani ayının yirmisi Cuma günüdür.

İmam Ali ile olan evliliği ile dört çocuğu olmuştur. Hz. Zehra’nın çocukları, İmam Hasan, İmam Hüseyin, Hz. Zeynep, Ümmü Gülsüm ve beşinci çocukları Muhsin ise Hz. Zehra’nın aldığı darbe ile şehit olmuştur.

Ömrü 18 yıldır.

Şehadeti hicretin onbirinci yılı cemadüssaninin üçüdür.

Mubarek türbesi meçhuldür bilinmemektedir.

Hz. İmam Hasan (a.s.):

İsmi Hasan’dır (a.s.).

Künyesi Ebu Muhammed’dir.

Lakabı Müçteba, Sipti Ekber (peygamberimizin büyük torunu)

Baba adı Hz. Ali’dir (a.s.).

Annesi Hz. Fatıma’dır (s.a.).

Doğum yeri Medine’dir.

Doğum tarihi hicretin üçüncü yılı ramazan ayının onbeşinci günüdür.

Makamı imamettir, 12 imamdan ikincisidir.

Ömrü 47 yıldır.

İmamet süresi 10 yıldır.

Şehadeti zehirlenerek hicretin ellinci yılı sefer ayının yirm isekizinci günüdür.

Mübarek türbesi Cennetül Baki mezarlığındadır.

Hz. İmam Hüseyin (a.s.):

İsmi Hüseyin’dir (a.s.).

Künyesi Ebaebdillahtır.

Lakabı Seyyiduşşüheda (şehitlerin efendisi), mazlum ve şehittir.

Makamı imamettir, 12 imamdan üçüncüsüdür.

Baba adı Hz. Ali’dir (a.s.).

Anne adı Hz. Fatıma’dır (s.a.).

Doğum yeri Medine’dir.

Doğum tarihi hicretin dördüncü yılı şaban ayının üçüncü günüdür.

Mübarek ömrü 57 yıldır.

İmamet süresi 10 yıldır.

Şehadeti hicretin altmışbirinci yılı muharrem ayının onu Aşura günüdür. Kerbela’da 72 yaveri ile şehit edilmiştir.

Mukaddes türbesi Kerbela’dadır.

Hz. İmam Zeynel Abidin (a.s.):

İsmi Ali’dir (a.s.).

Künyesi Eba Muhammed veya Ebul Hasan’dır.

Lakabı Zeynel Abidin veya Seccad’dır.

Baba adı Hz.Hüseyin’dir (a.s.).

Anne adı Şehribanu’dur.

Annesi İran padişahı Yezdigird’in kızıdır.

Makamı imamettir, 12 imamdan dördüncüsüdür.

Doğum yeri Medine’dir.

Doğum tarihi hicretin otuz sekizinci yılı şaban ayının dördüncü günüdür.

Ömrü 57 yıldır.

İmamet süresi 34 yıldır.

Şehadeti zehirlenme ile olmuştur. Şehadet tarihi hicri 95 yılı muharrem ayının yirmi beşinci günüdür.

Mübarek türbesi Medine Cennetül Baki mezarlığındadır.

Hz. İmam Muhammed Bagır (a.s.):

İsmi Muhammed’dir (a.s.)

Künye Ebu Cafer’dir.

Lakap Bagır, Bagırul Ulum’dur (ilimleri yaran).

Baba adı Hz. Zeynel Abidin’dir (a.s.).

Anne adı Fatıma’dır.

Doğum yeri Medine’dir.

Doğum tarihi hicretin elli yedinci yılı recep ayının birinci günüdür.

Makamı imamettir, 12 imamın beşincisidir.

İmamet süresi on dokuz yıldır.

Ömrü 57 yıldır.

Şehadet tarihi hicretin yüz on dördüncü yılı zilhecce ayının yedinci günüdür.

Şehadeti zehirlenerek olmuştur.

Mübarek türbesi Medine Cennetül Baki mezarlığındadır.

Hz. İmam Cafer Sadık (a.s.):

İsmi Cafer’dir (a.s.).

Künyesi Ebaebdillah’tır.

Lakabı Sadık’tır.

Baba adı Hz. İmam Muhammed Bagır’dır (a.s.).

Anne adı Ümmü Ferve’dir (Necibe diye de tanınıyormuş).

Doğum yeri Medine’dir.

Doğum tarihi hicretin seksen üçüncü yılı rebiülevvel ayının on yedinci günüdür.

Makamı imamettir, 12 imamdan altıncısıdır.

Ömrü altmış beş yıl olmuştur.

İmamet süresi 34 yıl olmuştur.

Şehadeti zehirlenme ile olmuştur.

Şehadet tarihi hicretin yüz kırk sekizinci yılı şevval ayının yirmi beşinci günüdür.

Mübarek türbesi Medine’de bulunan Cennetül Baki mezarlığındadır.

Hz. İmam Musa Kazım (a.s.):

İsmi Musa’dır (a.s.).

Künyesi Ebul Hasanil Evvel’dir.

Lakabı Kazım, Ebdi Salih ve Babul Hevaiç’tir.

Baba adı Hz. İmam Cafer Sadık’tır (a.s.).

Anne adı Hemide’dir.

Doğum yeri Ebva’dır (Medine yakınlarındadır).

Doğum tarihi hicretin yüz yirmi sekizinci yılı sefer ayının yedinci günüdür.

Makamı imamettir, 12 imamdan yedincisidir.

İmamet süresi 34 yıldır.

Şehadeti zehirlenme ile olmuştur.

Şehadet tarihi hicretin yüz seksen üçüncü yılı recep ayının beşidir.

54 yıl ömrü olmuştur.

Mukaddes türbesi Irak Bağdat Kazımeyn’dedir.

Hz. İmam Rıza (a.s.):

İsmi Ali’dir (a.s.).

Künyesi Ebul Hasanil Sani’dir.

Lakabı Rıza’dır.

Baba adı Hz. İmam Musa Kazım’dır (a.s.).

Anne adı Necme’dir.

Doğum yeri Medine’dir.

Doğum tarihi hicretin yüz kırk sekizinci yılı zil kaide ayının on birinci günüdür.

Makamı imamettir, 12 imamdan sekizincisidir.

İmamet süresi 20 yıldır.

Ömrü 55 yıl olmuştur.

Şehadeti zehirlenme ile olmuştur.

Şehadet tarihi hicretin iki yüz üçüncü yılı sefer ayının son günüdür.

Mukaddes türbesi İran’ın Meşhet şehrindedir.

Hz. İmam Muhammed Taki (a.s):

İsmi Muhammed’dir (a.s.).

Künyesi Eba Cafer Sani’dir (İbnur Rıza da meşhurdur).

Lakabı Taki ve Cevad’dır.

Baba adı Hz. İmam Rıza’dır (a.s.).

Anne adı Subeyke’dir.

Doğum yeri Medine’dir.

Doğum tarihi hicretin yüz doksan beşinci yılı recep ayının onuncu günüdür.

Makamı imamettir, 12 imamdan dokuzuncusudur.

İmamet süresi 17 yıldır.

Ömrü 25 yıl olmuştur.

Şehadeti zehirlenme ile olmuştur.

Şehadet tarihi hicretin iki yüz yirminci yılı zil kaide ayının son günüdür.

Mukaddes türbesi Irak Bağdat Kazımeyn’dedir.

Hz. İmam Aliyun Naki (a.s.):

İsmi Ali’dir (a.s.).

Künyesi Ebul Hasani Salis’dir (İbnur Rıza da meşhurdur).

Lakabı Naki ve Hadi’dir.

Baba adı Hz. İmam Muhammed Taki’dir (a.s.).

Anne adı Semane’dir.

Doğum yeri Serya’dır (Medine yakınlarındadır).

Doğum tarihi hicretin iki yüz on dördüncü yılı zilhecce ayının on beşinci günüdür.

Makamı imamettir, 12 imamdan onuncusudur.

İmamet süresi 33 yıldır.

Ömrü 40 yıldır.

Şehadeti zehirlenerek olmuştur.

Şehadet tarihi hicretin iki yüz elli dördüncü yılı recep ayının üçüncü günüdür.

Mukaddes türbesi Irak’ın Samurra şehrindedir.

Hz. İmam Hasanul Askeri (a.s.):

İsmi Hasan’dır (a.s.).

Künyesi Ebu Muhammed’dir (İbnur Rıza da meşhurdur).

Lakabı Askeri’dir.

Baba adı Hz. İmam Aliyyun Naki’dir (a.s.).

Anne adı Selil’dir.

Doğum yeri Medine’dir.

Doğum tarihi hicretin iki yüz otuz ikinci yılı rebiussani ayının sekizinci günüdür.

Makamı imamettir, 12 imamdan onbirincisidir.

Ömrü 28 yıl olmuştur.

İmamet süresi 6 yıldır.

Şehadeti zehirlenme ile olmuştur.

Şehadet tarihi hicretin iki yüz altmışıncı yılı rebiülevvel ayının sekizinci günüdür.

Mukaddes türbesi Irak Samurra şehrindedir.

Hz. İmam Mehdi (a.s.):

İsmi Muhammed’dir (a.s.).

Künyesi Ebul Kasım’dir.

Lakabı Kaim, Mehdi, Sahibuzzeman’dır.

Baba adı Hz. İmam Hasan Askeri’dir (a.s.).

Anne adı Nergis’tir.

Doğum yeri Samurra’dır.

Doğum tarihi hicretin iki yüz elli beşinci yılı şaban ayının on beşi Cuma günüdür.

Makamı imamettir, 12 imamdan on ikincisidir.

Doğum gününden günümüze kadar olan süreçte yaşı 1189’dur Allah zuhurunu acil buyursun.

Hayatta olan tek imamdır.

Beş yaşında kayba çekilmiştir, yani Allah’ın iradesiyle insanlar ya onu görmüyorlar veya gördüklerinde tanımıyorlar.

Zuhuru Kabe’den başlayacak ve onun gelişini bütün dünya kendi sesinden duyacak.

Welcome Back!

Login to your account below

Retrieve your password

Please enter your username or email address to reset your password.